O PBBI propón a reforma da ribeirense praza dos Estudantes

Actual praza dos Estudantes. Cedida por PBBI

O grupo municipal do PBBI levará a pleno unha moción relativa á praza dos Estudantes situada nas inmediacións de Coroso. O partido manifesta que tras unha visita ao citado emprazamento, “verifícase o deficiente estado dos diferentes elementos que a compoñen”, aducindo ao paso do tempo e á meteoroloxía. Deste xeito, considera necesaria a súa reforma, co obxectivo de “dotala dunha mellora urbanística e funcional.”

A formación liderada por Vicente Mariño de Bricio expón que a praza está constituída por pérgola de formigón armado, con manchas de humidade e pintadas; chanzos con acabado en solado de terrazo, con “falta de pezas de alicatado” e “mal estado do solado”; xardineiras e mobiliario urbano.

Por todo isto, o PBBI solicita instar ao Concello de Ribeira a executar a obra que “se centra principalmente na reforma” da praza dos Estudantes, “comezando pola súa demolición, intentando rescatar a arboleda en bo estado e saneando e reparando parte das xardineiras existentes.” Neste senso, propoñen proceder en dúas fases. A primeira corresponderíase coa demolición da pérgola de formigón armado; deconstrución dos chanzos; demolición do pavimento de solado de terrazo existente na totalidade do lugar; retirada do mobiliario urbano existente, con posterior aproveitamento “en caso de atoparse en bo estado”; e demolición de parte das xardineiras existentes e renovación doutras, incluíndo o desbroce e limpeza das mesmas. Por outra banda, a segunda fase comprendería o subministro e colocación de pavimento de pedra natural previa preparación do soporte; pérgola de madeira aserrada; recolocación da arboleda existente nas xardineiras e plantación de diferentes especies de plantas e céspede; e colocación de novo mobiliario urbano (luminarias LED, bancos de madeiras, etcétera).

Así mesmo, o grupo municipal indica que os elementos de saneamento de augas pluviais existentes se manterán tras a reforma, ademais das diferentes arquetas.

Proposta de reforma. Cedida por PBBI