Maior capacidade e servizos na aula de estudo do Centro Social boirense

A aula de estudo do Centro Social de Boiro vén de ser obxecto dunha reforma e modificación efectuada por parte do Concello. A sala do primeiro andar, habilitada para lectura, contaba cun espazo de biblioteca que estaba en desuso e que limitaba a súa capacidade. Deste xeito, procedeuse á retirada dos estantes coa finalidade de reorganizar o espazo e dar cabida a máis mesas, redundando en que un maior número de persoas poida facer uso das instalacións.

Neste senso, o Concello manifesta que o espazo dispón agora de máis luz natural e gañáronse ao redor de dez sitios colocando novas mesas, as cales estaban en desuso noutras instalacións municipais e contan con luz integrada, dotándoas tamén de máis enchufes para dispositivos electrónicos.

Ademais, na sala contigua hai acondicionadas unhas mesas grandes, pensadas para a realización de traballos en grupo.

O Concello consideraba necesaria esta actuación ao tratarse dunha área con gran afluencia de xente para o estudo ou realización de traballos.