Eliminado un vertido de augas residuais no río Te

www.arousa-norte.es

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de comprobar a emenda dun vertido de augas residuais que se viñan producindo ao río Te, no lugar de O Batán, ao seu paso polo concello de Rianxo, derivados de deficiencias nas infraestruturas de saneamento existentes no lugar.

No marco dos controis de calidade da masa de auga da bacía intracomunitaria de Galicia – Costa levados a cabo pola Administración hidráulica da Xunta, o seu persoal advertiu a existencia de vertidos de augas residuais e deron traslado da información ao Plan de Control de Vertidos para que se puidesen adoitar as accións oportunas co fin de emendar os vertidos ao citado leito fluvial.

Os técnicos de Augas de Galicia xiraron inspección ao lugar na compaña de persoal da empresa concesionaria da xestión do servizo de saneamento municipal, identificando a orixe dos vertidos nas deficiencias que presentaban as infraestruturas de saneamento no entorno da ponte sobre o río existente no lugar do Batán.

Desde o organismo hidráulico da Xunta requiriuse a adopción por parte da Administración local das medidas correctoras oportunas para o cese das verteduras, que procedeu ao selado das fisuras existentes no colector de chegada ao bombeo e na substitución dun tramo da condución de impulsión que se atopaba deteriorado.

Os inspectores de Augas de Galicia efectuaron recentemente a inspección de seguimento ao citado lugar e puideron verificar que, unha vez se executaron as citadas actuación, cesaron os vertidos e polo tanto a presión contaminante sobre o río Te.