Aprobada a posta en funcionamento dun espazo de coworking na Aula Activa do Mar rianxeira

Rianxo celebrou na tarde de onte o pleno ordinario correspondente ao mes de novembro, no cal foi aprobado por unanimidade o plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do concello, polo que o documento estará en exposición pública para, posteriormente, trasladar o acordo e a documentación á Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Consellería de Medio Rural.

A continuación, o grupo municipal de Ciudadanos presentou unha moción para a defensa da igualdade de trato entre as parellas de feito e os matrimonios no acceso á pensión de viuvez, saíndo adiante co apoio de tódalas forzas.

Tamén se aprobou por unanimidade a posta en funcionamento dun espazo de coworking na Aula Activa do Mar, iniciativa que foi levada por Rianxo en Común. O rexedor Adolfo Muíños explicou que se elaborará un regulamento de uso e se establecerán taxas.

Outras das cuestións presentadas por parte de Rianxo en Común foi a posta en funcionamento dun Centro de Día para persoas maiores en Rianxo. O BNG solicitou que se reconvertese nunha declaración institucional, sendo aprobada por tódolos grupos da corporación.

Así mesmo, a Comunidade de Montes do Araño presentou unha moción para a declaración de Aldea Modelo a un núcleo rural do municipio, asunto que quedou sobre a mesa para estudala mellor e traballar neste eido.

Ademais, Rianxo en Común reconverteu dúas mocións en rogos: primeiramente, crear unha comisión para proceder a redactar os documentos e recadar permiso dos propietarios, así como solicitar á Administración competente a declaración do río Te como Espazo Natural de Interese Local; e, en segundo lugar, a adecuación da pista de Outeiro-Campelo.