Aprobada a modificación da ordenanza de venda ambulante en Rianxo

Rianxo celebrou na tarde de onte unha sesión plenaria extraordinaria que contou unicamente coa presenza dos grupos municipais do BNG e PSdeG-PSOE.

Despois de ratificar a urxencia do pleno, procedeuse a abordar o punto relativo á derrogación da ordenanza fiscal municipal de venda ambulante. O concelleiro de Facenda, Tobías Betanzos, explicou que, por parte dos servizos de tesourería e económicos, detéctase que na ordenanza de venda ambulante hai “unha inadecuación entre o que di a norma e o que están ingresando os vendedores.” Deste xeito, requírese que se solvente esta situación, semellando “o máis prudente” proceder á derrogación da propia ordenanza e, mentres se anula, redactar a modificación da nova norma. A proposta foi aprobada por unanimidade.

A continuación, tratouse a última cuestión referente ao proxecto modificado do 28/10/2019 sobre a mellora da envolvente do pavillón cuberto do CEP Xosé Mª Brea Segade de Taragoña (POS + Plan adicional 2). O alcalde Adolfo Muíños indicou que non se trata dunha modificación do importe establecido en 63.300 euros, “simplemente determinados aspectos de partidas que estaban incluídos que se mellorou” e engadir trazos técnicos coma facela accesible. O punto tamén saíu adiante por unanimidade.