A Deputación da Coruña financiará a contratación de sete persoas en Boiro

A Deputación da Coruña anunciou a semana pasada as cifras de empregabilidade que se prevén ao abeiro do seu programa PEL-PEMES 2019-2020. Segundo fixo saber a entidade provincial, con nova convocatoria financiarase a contratación de 173 persoas en pequenas empresas da provincia. A Deputación destinará a este obxectivo 2.270.000 euros, co que se cubrirá o 75% do salario dos traballadores e traballadoras durante un ano. Boiro será un dos concellos máis beneficiados, onde están programadas sete contratacións.

O presidente da institución, Valentín González, salientou que o obxectivo de PEL é “fomentar a creación de emprego calidade, especialmente nos concellos máis pequenos e rurais da provincia”. Tamén puxo en valor a finalidade de “axudar a fixar poboación e apoiar a inserción laboral das persoas con maiores dificultades para atopar un emprego”. O presidente explicou ademais que das 173 axudas concedidas, preto do 72% (124) realizaranse na modalidade de contratación indefinida e que o 93% (161 contratos) corresponden a colectivos coma parados de longa duración, maiores de 45 anos ou menores de 30, mulleres ou persoas con discapacidade.

En canto á distribución das axudas por concellos, é de destacar que todas as empresas e autónomos/as beneficiarios son de concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. Destacan como concellos cun maior número de solicitudes concedidas os seguintes: Santa Comba (13), Curtis (10), Mazaricos (9), Boiro (7), Zas (7), Cee (6), Melide (6), Ordes (6), Bergondo (4), Betanzos (4), Camariñas (4), Corcubión (4), Laxe (4), Oroso (4) e As Pontes (4).

Atendendo á tipoloxía de negocio, a meirande parte das beneficiarias son microempresas, representando o 57% do total, mentres que os autónomos ou empresarios/as individuais supoñen o 37%. A porcentaxe restante, é dicir, o 6% corresponde a pequenas e medianas empresas.

Analizando os datos das entidades beneficiarias por sectores produtivos, destaca a forte presencia do sector terciario, xa que un 79% das axudas destinarase a empresas e autónomos/as que exercen actividade nel.

As empresas beneficiarias abranguen un gran abano de actividades empresariais, destacando as vinculadas ao sector do comercio (21,38%), a hostalería e turismo (20,23%) e á construción e reformas (5,7%).