Boiro Novo propón a instalación de contedores para a recollida de aceite usado e outros para os residuos electrónicos

Contedor na Pobra do Caramiñal. Cedida por Boiro Novo

O grupo municipal Boiro Novo vén de presentar unha moción que se debaterá en pleno relativa á instalación de contedores destinados ao depósito de aceite usado e outros de residuos electrónicos no municipio boirense. A formación expón que “unha das responsabilidades das institucións por minimizar e incluso eliminar no posible calquer fonte de contaminación.” Deste xeito, considera que os Concellos “deben ser exemplo de esa aposta polo desenvolvemento sostible preservando así o entorno, a vida e saúde da súa veciñanza.”

Neste senso, manifesta que o aceite empregado nos fogares constitúe “un dos residuos máis contaminantes que xeramos no noso día a día”, converténdose “actualmente unha das principais causas de contaminación dos recursos hídricos co perxuizo que iso significa para os ecosistemas, especialmente o acuático e mariño, dos que dependen moitos centos de postos de traballo en Boiro.” Respecto disto, a asemblea de Boiro Novo apunta que “é unha vergoña que Boiro sexa o único concello da mancomunidade que aínda non dispoña de contedores na rúa para a recollida de aceites.” Así mesmo, engade que o tratamento e reciclaxe destes residuos “pode ser tamén unha oportunidade para a creación de emprego no eido medioambiental.”

O partido sinala os residuos de aparatos eléctricos e electrónicos (RAEE) como outro foco de contaminación, xa que “estes aparatos liberan ao entorno substancias como chumbo, mercurio, cadmio, arsénico, berilio, etc. metais pesados moi contaminantes e altamente canceríxenos.”

Por todo isto, o grupo municipal insta á adopción de acordos no que respecta a que o Concello instale contedores para a recollida de aceites usados en tódalas parroquias do municipio, varios puntos do casco urbano e principais núcleos de poboación; que se establezan recipientes e/ou puntos para a recollida de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos (RAEE); e que se realice unha campaña informativa a través dos medios municipais “para contribuír así a aumentar a concienciación social no respecto ao medio ambiente.”