Condenado a dous anos e medio de prisión e a pagar indemnizacións o mariscador que orixinara un alternado na Confraría de A Pobra

20190924. A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña ditou sentenza sobre o caso do mariscador que orixinou un altercado na Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal en xuño de 2016, resultando agredidas varias persoas, entre elas, a secretaria do pósito a quen deixou cega dun ollo ao rebentarlle o globo ocular.

No fallo, condénase ao acusado a unha pena de dous anos e seis meses de cárcere como autor responsable dun delito de lesións cun delito de lesións agravadas cometidas “por imprudencia.” Así mesmo, procédese á súa inhabilitación especial para o dereito de sufraxio pasivo polo tempo da condena.

Ademais, sinálano como autor responsable de dous delitos leves de lesións, polo que deberá aboar durante dous meses unha multa cunha cota de 9 euros por cada un destes delitos.

Tamén deberá indemnizar á secretaria coa cantidade de 105.933’52 euros, máis o interese legal do diñeiro incrementado en dous puntos desde a data da resolución e a cantidade que se determine na fase de execución de sentencia, ao que hai que sumar os 22.382’22 á Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal e os 39 euros a cada un dos vixilantes, así como abonar os custes procesuais, incluíndo os da acusación particular.