As obras do centro social de Corrubedo farano accesíbel e de meirande utilidade

20190805 O centro social de Corrubedo, antiga escola unitaria construída a mediados da década dos cincuenta, está a ser obxecto dunha serie de melloras por parte do Concello de Ribeira, co fin de incrementar as súas capacidades para fins veciñais e facelo máis accesíbel. En concreto, estase a dotar dunha sala de usos múltiples, un proceso que pasa pola ampliación do andar baixo, que terá unha superficie de preto de 140 metros cadrados. A sala terá conexión co resto do edificio e, co exterior, por medio dunha rampla que favoreza e garanta a accesibilidade a colectivos con diversidades funcionais.

A maiores a entrada principal do predio liberarase dos atrancos que poidan dificultar a entrada de cadeiras de rodas. Tamén se mellorará o illamento do edificio, co fin de que gañe en sustentabilidade enerxética. As obras non impiden o uso do espazo de lecer infantil lindeiro que se atopa dentro do recinto, que segue a ser usado (nestas datas de gran afluencia de visitantes) pola cativada local.