Media ducia de centros educativos do Barbanza súmanse este curso a eDixgal

20190726 Media ducia de centros docentes de Barbanza veranse beneficiados este curso (2019/2020) coa súa inclusión no proxecto de libro dixital (eDixgal) da Consellería de Educación. Trátase do CEIP Santa María do Castro (Boiro), o CEIP Xosé María Brea Segade (Rianxo), o CEIP Heroínas de Sálvora (Ribeira), o CEIP Plurilingüe de Artes (Ribeira), o CEIP Plurilingüe de Palmeira (Ribeira), e o CEIP Plurilingüe O Grupo (Ribeira). En total, incorpóranse ao proxecto 80 centros de toda Galicia, dos que 33 son provincia da Coruña.

A iniciativa eDixgal, impulsada pola Consellería de Educación e a axencia AMTEGA, púxose en marcha no curso 2014/2015 cun total de 84 centros educativos e 2.300 alumnas e alumnos na etapa de educación primaria en toda Galicia. Coas novas incorporacións a comunidade de centros adheridos ao proxecto chegará a 347 centros de ensino e a 27.000 alumnas e alumnos. Os seus obxectivos fundamentais son transformar as nosas aulas tradicionais en aulas innovadoras e dixitais, coa colaboración de toda a comunidade educativa e de empresas da nosa terra, e loitar contra a fenda tecnolóxica que separa os núcleos urbanos de boa parte do rural.

O programa, que vai dirixido aos centros públicos que impartan ensinanzas de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º da ESO e que conten con aulas dixitalizadas, achega aos colexios unha manchea de materias de modalidade dixital (a totalidade das mesmas para os de Primaria, e media ducia de materias para os de Secundaria).

Os centros adscritos a este proxecto disporán “da conexión á rede axeitada e cos medios tecnolóxicos necesarios na aula”, así como para o profesorado e alumnado; e terán acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe cos contidos de balde subministrados pola Xunta. Así mesmo, contarán con máis de 3.400 recursos do repositorio de contidos do espazoAbalar.