Barbanza rexistra un descenso de 233 desempregados no mes de xuño

20190702. A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de publicar os datos correspondentes ao mes de xullo sobre o paro en Galicia. Nos catro concellos que conforman Arousa Norte, a baixada é xeneralizada. Respecto ao mes de maio, en Ribeira houbo 72 parados menos, 17 na Pobra do Caramiñal, 86 en Boiro e 58 en Rianxo. Polo tanto, produciuse un descenso total de 233 persoas desempregadas. Isto débese, en boa medida, aos traballos esporádicos e ao aumento da oferta laboral que trae consigo a época estival. Aínda así, o mes de xuño reflexa 3.236 desempregados, dos cales 1.320 correspóndense con Ribeira, 472 coa Pobra, 898 con Boiro e 546 con Rianxo.

Tamén se observa un número moito máis elevado nos parados menores de 25 anos en comparación aos que superan esa idade. Así, en Ribeira confróntanse os 1.320 aos 65, na Pobra os 472 aos 20, en Boiro os 898 aos 72 e en Rianxo os 546 aos 42. O mesmo sucede en canto aos sexos, pois hai máis mulleres desempregadas ca homes. En Ribeira confróntanse as 1.940 aos 1.296, na Pobra as 282 aos 190, en Boiro as 506 aos 392 e en Rianxo as 311 aos 235.