Mª Xosefa Comojo Sobradelo – Compromiso por Galicia

A líder en Rianxo de Compromiso por Galicia ten ás súas costas un longo percorrido de acción social. A xeito de exemplo recente, a súa foi unha das voces que máis se escoitou na reivindicación do centro de día para o concello, cuxa acción mobilizadora foi, precisamente, o caldo de cultivo da agrupación local: a oportunidade para ir pechando fileiras. O impulso da candidatura de María José Comojo e o seu grupo vén dado pola necesidade de seguir materializando movementos e reivindicacións a prol da mellora de Rianxo e o nivel de vida da súa xente.

No cumio da lista, María José Comojo estará acompañada por Constantino Castaño Calvo, Christian Ferreiros Sánchez, Mª Guadalupe Fungueiriño Cebreiro, Benjamín Abuín Pérez, José Manuel Tubío Collazo, José Losada Fachado, Aurora Lesende Rey, Mª Amelia Castro del Río e Jesús José Ramos Castro.