A cooperativa ribeirense Santa Eugenia formou a mariñeiros e armadores en prevención de riscos laborais

21 Decembro 2023

A Cooperativa Santa Eugenia de Ribeira – OPP 83 organizou, durante a mañá deste mércores 20 de decembro, unha xornada de formación en prevención de riscos laborais para os armadores, mariñeiros e todo o persoal relacionado coa pesca do cerco e do arrastre que forma parte da OPP83. As xornadas foron impartidas pola Asociación Mar Seguro e estiveron centradas na obriga da capacitación en seguridade no traballo, no enfoque das inspeccións do 2023, nas novidades preventivas que se achegan, na sinistralidade no sector pesqueiro, nas EPIS que máis se axustan en función do tipo de labor desenvolvido e no instrumento de adhesión ao convenio OIT sobre o traballo no sector pesqueiro.

A dita asociación explicouque “dentro dos riscos laborais están as causas de accidente de traballo que en moitos casos débense a condicións inseguras: embarcación en mal estado, mala sinalización… ou actos inseguros, non uso de EPIs, desobedecer instrucións de seguridade…”

Dende Mar Seguro deixaron patente nesta xornada que “actuando sobre estas causas os accidentes pódense evitar e así, deste xeito, evitar tamén, a consecuencias: perdas económicas e sociais; danos a saúde dos traballadores; danos a equipos e materiais; danos ao medio ambiente; mortes”. Neste senso, a asociación sinalou que os principios da acción preventiva son os seguintes: “Evitar os riscos; avaliar os riscos que non se podan evitar; combater os riscos na súa orixe; adaptar o traballo á persoa; ter en conta a evolución técnica; substituír o perigoso polo que entrañe pouco ou ningún perigo; planificar a prevención; adoptar medidas que antepoñan a protección colectiva á individual e dar as debidas instrucións aos traballadores”.

Na formación centráronse moito no importante que é o bo uso dos EPIs que pode salvar moitas vidas e como dato deixaron patente que a sinistralidade no sector da pesca prodúcese nun 38% na pesca de arrastre, un 33% en artes menores, 19% en cerco e un 10 % en palangre.

Tamén se deixou patente que os traballadores teñen a obriga de usar adecuadamente as máquinas, aparatos, ferramentas, sustancias perigosas, equipos de transporte, etc. ; utilizar correctamente os medios e equipos de protección facilitados polo empresario; non poñer fora de funcionamento e utilizar correctamente os dispositivos de seguridade das máquinas, aparatos, ferramentas, instalacións…; informar de inmediato ós seus superiores e ós traballadores designados nas actividades preventivas, ou ao servizo de prevención, acerca de calquera situación que, ó seu xuízo, entrañe un risco para a seguridade e a saúde dos traballadores; contribuír ó cumprimento das obrigacións establecidas pola autoridade competente co fin de protexer a seguridade e a saúde dos traballadores; cooperar co empresario para que este poda garantir unhas condicións de traballo seguras.

Esta acción, incluída dentro do Plan de Produción e Comercialización (PPyC) anual deste 2023, ten como obxectivo dar a coñecer as ferramentas e procedementos que os profesionais da pesca do cerco da OPP 83 teñen que ter en materia de prevención de riscos laborais.

Outros artigos

Venres con chuvascos e baixa das temperaturas. Temporal no mar

Na xornada do venres seguimos en zona de chuvascos que veñen tras a fronte e que serán localmente treboentos e acompañados de sarabia, ó que hai que engadir a chegada dunha masa de aire polar marítima que fará que algún deses chuvascos sexan de neve, coa cota arredor...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Reto astrolabio”. Alberto Barciela

“Reto astrolabio”. Alberto Barciela

El mar merece respeto, aun así reclama y admite audacias, quizás motivadas por el horizonte casi infinito. El ser humano, en la búsqueda de sí mismo, de completar inquietudes y afanes, de responder a su curiosidad, acepta con gusto el reto de los nuevos rumbos,...