Este xoves sométese a pleno o plan para dotar a Boiro de instrumentos específicos para loitar contra os lumes e protexer bens e persoas

O Concello de Boiro propón para o seu debate en pleno (este xoves 26) e aprobación do Plan Forestal Municipal, un documento elaborado por un equipo técnico que, en palabras do Goberno municipal, “resume e sintetiza os pasos a seguir para a extinción e prevención contra os incendios forestais”. Inclúe, máis polo miúdo, os protocolos de actuación a seguir para a prevención e extinción de lumes e a relación pormenorizada dunha serie de franxas secundarias forestais de 50 metros xo carón de núcleos de poboación, casas illadas ou outras edificacións nas que non se poderá dispoñer de pinos, eucaliptos ou acacias.

“Contar con franxas preto das vivendas supón unha protección natural aos incendios forestais, salvagardando bens e persoas”, afirmou o concelleiro de Medio Ambiente, Raúl Treus, engadindo que “un dos principais problemas de cara á prevención e extinción dos lumes é o abandono de fincas por parte de propietarios e herdeiros, ao non acometer as tarefas de limpeza, xa que se acumula moita biomasa o que supón un perigo en caso de lume”. Segundo explicou, “coa delimitación das franxas secundarias neste plan e segundo establece a Lei de incendios forestais, os propietarios están obrigados a manter coidadas as fincas”.

A comezos do pasado ano 2022 o Concello de Boiro, ante a primeira delimitación de franxas secundarias realizada pola empresa pública SEAGA en parroquias consideradas de alto risco de incendios como son Cures e Macenda, puxo a disposición dos veciños e veciñas un programa mediante o que os propietarios poden solicitar árbores autóctonas para a súa plantación e actuar na prevención dos lumes.