O pleno de Boiro aproba a participación do Concello no POS+ da Deputación


O Concello de Boiro celebrou este martes 4 de outubro un pleno extraordinario e urxente.
A sesión pode verse íntegra na canle de YouTube do Concello de Boiro.
1. Pronunciamento sobre a urxencia – aprobación con 8 votos a favor (PSOE, BNG, IC Boiro e non adscrito).
2. Aprobación, se procede, da proposta da alcaldía de participar no POS+ adicional 2/2022 – aprobación con 9 votos a favor (PSOE, BNG, Boiro Novo e non adscrito) e 8 abstencións (PP e IC Boiro).

O Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2022 é un plan propio da Deputación Provincial da Coruña para o exercicio 2022 destinado aos 93 concellos da provincia. A Concello de Boiro correspóndenlle 666.500 euros. Ao abeiro desta contía, xa foi aprobada a execución de beiras entre Quinteiro e Ferreirós. O restante será destinado ao financiamento de gastos correntes.