O Concello de Boiro habilita dúas zonas de estacionamento e descanso no Polígono de Espiñeira

O Parque Empresarial de Espiñeira está a ser obxecto de traballos para mellorar a súa infraestrutura e a súa operatividade, dotándoo de dúas zonas de estacionamento e descanso. A zona de obras, impulsadas polo Concello, foi visitada este 11 de outubro polo alcalde, José Ramón Romero, quen comprobou de primeira man o estado de execución das actuacións que se están a levar a cabo en dúas parcelas de titularidade municipal.

Como dixemos, as actuacións que se están realizar teñen como finalidade a mellora das infraestruturas viarias no interior do Parque Empresarial de Espiñeira, habilitando nel novas prazas de aparcadoiro e, desta maneira, dotándoo de máis espazos para carga e descarga de mercadorías e facilitando o tránsito habitual de vehículos e facilitando o traballo diario das industrias situadas no complexo empresarial.

O Concello lembra que dende que o Polígono Industrial de Espiñeira comezou a súa actividade no ano 1998 e se realizou a ampliación para a segunda fase no ano 2009 non deixaron de instalarse nel empresas, polo que na actualidade conta con máis de 60 parcelas, estando ocupada máis do 80% da súa superficie, ao que se suma o afianzamento recente de firmas con gran volume de man de obra, “o que leva aparellado un gran movemento diario de vehículos e a necesidade de ampliación do espazo de aparcamento”.

As actuacións para a mellora destes servizos estanse a realizar en dúas parcelas de titularidade municipal e, con elas, vaise habilitar espazo de estacionamento en dúas localizacións distintas, unha na Fase I de 2.327 metros cadrados para 48 prazas de aparcamento e outra na Fase II de 2.550 metros cadrados para espazos de aparcamento e zona de descanso.

As actuacións, dun importe total de 78.666,84 euros, estanse a executar mediante o co-financiamento de Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación mediante unha subvención para a habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.