O Concello de Boiro dota con beirarrúas e servizos o treito entre Cespón e Quinteiro

O Concello de Boiro comezou o mes de outubro executando obras para a realización de beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro (beira leste), unhas actuacións que se realizan mediante o financiamento da Deputación da Coruña con cargo ao Plan Único Concellos (POS+ 2021). O alcalde, José Ramón Romero, visitou este mércores 5 de outubro o lugar para coñecer o estado de execución das actuacións. Estas, concretamente, estanse a desenvolver na estrada DP-1106, nun treito que discorre entre Cespón e Quinteiro, entre os puntos quilométricos PK 4,700 e PK 6,200.

O obxectivos destes traballos, sinalou o rexedor, é “mellorar a seguridade viaria e dotar á parroquia de redes separativas de pluviais e fecais, rede de calidade de subministro de auga e alumeado público que garante unhas condicións axeitadas de seguridade viaria”.

As obras vanse executar nun tramo de 1.500 metros lineais nos que se vai instalar unha rede separativa de pluviais e fecais que contará con 30 arquetas, sumidoiros e unha rede de auga para consumo doméstico que permita dispoñer de abastecemento municipal, para o que se colocarán un total de 30 acometidas domiciliarias e 3 hidrates para o servizo de bombeiros.

As actuacións complétanse coa execución dunha beirarrúa de 1,5 metros de ancho ao longo de toda a marxe da estrada e que contará con alumeado público realizado con rede soterrada eléctrica e luminarias tipo LED. A obra adxudicouse por un importe de 340.392,47 euros, e vaise executar mediante o Plan Único Concellos (POS+ 2021) da Deputación da Coruña.