A Fundación RIA presenta en Santiago os desafíos e potencialidades do seu proxecto de axenda territorial galega

Este mércores 26 de outubro celebrouse no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) de Santiago de Compostela, o acto de inicio do proxecto Cara a unha axenda territorial de Galicia, impulsado pola Fundación RIA que preside o arquitecto inglés afincado en Corrubedo, David Chipperfield.

O acto, organizado pola devandita entidade, inscribiuse no convenio de colaboración establecido entre a esta fundación, a Consellería de Facenda, a Consellería de Medio Ambiente e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. O evento contou coas intervencións institucionais por parte da cidade anfitrioa, coa intervención da 1ª tenente de alcalde, Mercedes Rosón, e do alcalde, Xosé Sánchez Bugallo.

As presentacións institucionais viñeron da man dos representantes das entidades asinantes do convenio, dirixido, como se indica no seu nome, a impulsar a elaboración dunha axenda territorial.

A Fundación RIA, para que non o saiba, basea boa parte da súa actividade en reivindicar as metodoloxías e os usos tradicionais da nosa comarca, O Barbanza, en materia de xestión ambiental, construción, comunicación e relación co medio natural.

Relatores

A rolda de relatorios iniciouse coa presentación por parte do fundador e presidente da Fundación RIA, David Chipperfield. A continuación interveu Ana Isabel Couto, en representación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Seguiulle, en representación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Encarnación Rivas, directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. E finalmente, pechando a quenda de presentacións institucionais, interveu o Conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos López-Prado.

O proxecto

O proxecto presentado presente sentar as bases do novo modelo territorial de Galicia, baseado na sustentabilidade ambiental, social e económica, sobre o que se desenvolverán documentos de planificación estratéxica, plans e accións na próxima década. “O programa que presentamos nace nun contexto complexo, de incertezas e ameazas, pero nun momento moi oportuno. Un momento que precisa de respostas áxiles e coordinadas ante os novos retos territoriais aos que se enfronta Galicia, e tamén Europa. Moi especialmente aqueles desafíos relacionados coa necesidade dun cambio de modelo para reverter ou proceso de quecemento global e a crise climática. Un modelo que garanta a sostibilidade ambiental, social e económica de Galicia”, comentou na súa intervención Manuel Rodriguez, coordinador da Fundación RIA.

Destacou asemade a necesidade de impulsar “iniciativas propositivas ambiciosas desde as administracións públicas, en colaboración coa comunidade científica e aberto á participación dos diferentes sectores e da sociedade no seu conxunto”. Amais, puxo o foco no potencial da nosa terra como marco referencial de traballo e extrapolación de fitos e modelos: “Este proxecto nace dunha convicción: Galicia pode situarse como referente europeo de sostibilidade non horizonte 2030”.

Manuel Rodríguez comentou que neste intre (e até finais de ano) estanse a recoller as propostas dun panel de persoas expertas organizadas ao redor dos eixes de medio natural, medio construído e gobernanza, que “contribuirán a xerar unha visión común do modelo territorial de Galicia”. Estes primeiros resultados presentaranse publicamente a inicios do próximo ano e “pretenden constituír un punto de confluencia, e ao mesmo tempo, un punto de partida para o seu posterior desenvolvemento en forma de obxectivos e accións”, engadiu.

Desenvolvemento do acto

Tras as intervencións institucionais dos representantes das entidades impulsoras da iniciativa, e tamén do Concello de Santiago de Compostela, o acto seguiu coa súa actividade central. Un debate entre catro personalidades expertas nos eidos da planificación territorial, arquitectura e urbanismo, historia agraria e política, e dereito urbanístico. David Chipperfield, fundador e presidente da Fundación RIA; Josep Bohigas, director xeral da axencia de planificación estratéxica Barcelona Rexional; Almudena Fernández Carballal, profesora titular de dereito urbanístico na UDC; e Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea na USC, coordinador do grupo Histagra e director científico comisario do CISPAC. Todo iso moderado polo divulgador Luis Fernández-Galiano, director de Arquitectura Viva, que buscou abordar os retos, as oportunidades e a visión que deben guiar este novo modelo territorial e, tamén, o proceso necesario para chegar a el.

Seguintes pasos

Para cerrar a xornada, describíronse os pasos que seguirá o proxecto nos próximos meses: no mes de setembro púxose en marcha un proceso de participación das administracións públicas cun maior grao de implicación na ordenación e planificación do territorio. Nestas xuntanzas, cada entidade achega información sobre aqueles documentos estratéxicos, plans e programas de maior relevancia para o traballo, ofrecendo a súa visión sobre os retos, oportunidades e resultados alcanzados.

Ademais, un panel de 16 expertos organizados ao redor de 3 áreas principais, o medio natural, o medio construído e a gobernanza, traballarán na elaboración de informes individuais, desde os seus ámbitos de experiencia, para “achegar a súa visión sobre o modelo territorial de Galicia”. Os informes, estruturados ao redor dunha visión xeral, principais retos e eixos prioritarios, pretenden “achegar propostas para construír conxuntamente esta visión común”.

A finais do mes de novembro realizaranse dúas xornadas de mesas de traballo na que os expertos compartirán os seus enfoques, o que permitirá incorporar temas transversais aos seus informes.

Por último, desenvolverase un proceso de síntese para elaborar un documento preliminar que será presentado publicamente a comezo do ano que vén.

“Este documento non pretende constituír un final, senón todo ou contrario. Este documento establece ou inicio dun proceso moito máis amplo, non que esperamos poder contar coas contribucións de tódolos sectores da comunidade. Proceso que permitirán incorporar diferentes visións, intereses e inquedanzas, e desenvolver así a visión inicial en forma de obxectivos, accións e ferramentas para a gobernanza”, comentaron os responsábeis da Fundación RIA.