Este 30 de setembro, novo pleno da Corporación de Boiro


O Concello de Boiro convocou un pleno extraordinario da Corporación para o vindeiro venres 30 de setembro de 2022 ás 20.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro.
A sesión poderase seguir en directo a través da canle municipal de YouTube.
Orde do día da sesión:
1. Aprobación, se procede, do ditame de participación no POS+ Adicional e aprobación do proxecto para a ampliación de salas fitness no complexo deportivo da Cachada.
2. Aprobación inicial, se procede, do ditame do crédito extraordinario núm. 5/2022, proxectos culturais e educativos.