Publicado no DOG o acordo de reestruturación parcelaria da Zona de Dodro-Laíño II

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este 29 de agosto o anuncio da Consellería do Medio Rural polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Dodro-Laíño II, no concello coruñés de Dodro, que afecta a unha superficie de 470 hectáreas.

“Este paso”, informou a Xunta, “supón a determinación dos predios de reemprazo cos novos titulares, coa superficie resultante da reorganización e coa nova clasificación da terra”. Así, reorganizáronse un total de 8.973 parcelas de 1.019 propietarios en 1.378 predios, nun proceso “que ata agora supuxo un investimento próximo aos 2 millóns de euros por parte da Xunta”, engadiu Medio Rural.

Contra esta resolución, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería do Medio Rural, dentro do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da notificación persoal ou -no seu defecto- da súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE) e no DOG.