O Concello de Boiro organiza a zona de acampada libre en San Ramón de Bealo

O Concello de Boiro, logo de realizar xestións coas administracións competentes en materia de regulación da acampada libre e os campamentos turísticos de Galicia, regula o espazo para a realización de acampadas durante a celebración dos festexos en San Ramón de Bealo. A acampada so estará
permitida durante a celebración dos festexos, nos terreos sinalados e atendendo as medidas de seguridade e uso.
Na Xunta de Seguridade celebrada a pasada semana para acordar o protocolo e medidas a levar a cabo en San Ramón alertouse da normativa publicada pola Xunta de Galicia en novembro de 2019, sobre a prohibición da acampada libre en Galicia, unha normativa entrada en vigor logo da celebración dos ultimos festexos na contorna. Logo das xestións realizadas coas administracións competentes e os titulares dos terreos, o Concello de Boiro vén de acordar limitar a zona de acampada aos terreos de propiedade da Igrexa nas inmediacións da capela de San Ramón, exclusivamente durante a celebración
das festas.
O Concello de Boiro fai un chamamento á responsabilidade individual durante a celebración dos festexos, coidando a contorna, depositando os residuos e lixo nos lugares habilitados e tal efecto e cumprindo en todo momento coas normas establecidas polas forzas e corpos de seguridade que vixiaran o correcto
cumprimento das medidas.
Do mesmo xeito, lembrase a prohibición de facer lumes ou empregar equipos de combustión que poidan ocasionar calquera incidencia durante a celebración dos festexos.