O BNG de Outes presenta unha moción para o arranxo e posta en valor da Piscina Municipal


O Grupo Municipal do BNG en Outes formulou para o seu debate e aprobación polo pleno da
Corporación unha moción na que insta ao Goberno local a corrixir as eivas da Piscina Municipal e poñela en valor para o seu pleno desfrute por parte da cidadanía. Segundo fai saber a agrupación, “dende o BNG levamos anos denunciando a situación precaria na que se atopa a piscina, e moitos dos problemas que sofren os seus usuarios son estruturais e débense a unha mala praxe na construción do edificio pero moitos outros son derivados dunha mala xestión continuada no tempo e dun abandono por parte do Goberno de Outes”.

O BNG lembra que a comezos da lexislatura conseguira o apoio da Corporación para “evitar que o ximnasio pechara durante os labores de mantemento do vaso da piscina, para conseguir que a piscina abrise ao mediodía e para a contratación de persoal de sala para o ximnasio”. En opinión do BNG, o Goberno municipal “só cumpriu coa apertura do ximnasio durante os labores de mantemento mentres que dos outros acordos fixo caso omiso”. Ademais critican que o Executivo tentase “colar en pleno unha modificación de ordenanza mal feita e sen consensuar”.

Estes son os acordos que propón o BNG:

  1. “O Goberno municipal deberá a elaborar un proxecto para arranxar as deficiencias estruturais da Piscina Municipal, a consensuar as prioridades do mesmo nunha xunta de voceiros previa e a procura de apoio económico doutras institucións”.
  2. “O Goberno local deberá organizar e planificar con previsión as actividades, cursos e oferta deportiva cunha antelación suficiente para ser atractiva á veciñanza”.
  3. “O Goberno municipal, logo dos trámites necesarios, contratará persoal de sala para o ximnasio”.
  4. “O Goberno municipal deberá solucionar, coa maior brevidade posíbel, a falta de persoal a través de medios propios para a substitución por baixa e outras circunstancias de forza maior”.
  5. “O Goberno municipal deberá facer un control real do estado actual de todo o equipamento e instalar o que sexa necesario para mellorar as instalacións: mantemento de maquinaria de sala, auga quente, aire acondicionado, controis de aforo, etc…
Filtracións na Piscina Municipal de Outes