Palmeira contará con médico estable que consultará todolos días no centro de saúde

A Xunta (Consellería de Sanidade) vén de emitir un comunicado sobre a situación actual do Consultorio de Palmeira, criticada fortemente pola veciñanza e polos partidos da oposición no Concello polas súas eivas de servizo. Segundo se fai saber, o Consultorio “segue a manter a súa atención médica diaria” e “trala ausencia do facultativo titular, a xerencia sanitaria compostelá, tal e como ven reiterando en diferentes ocasións, segue a garantir a asistencia axeitada todos os días, de feito as citas para o médico danse no día”.

A xerencia tamén anuncia que “a semana que vén a asistencia será prestada todos os días polo mesmo facultativo de xeito estábel ata a reincorporación do titular, todos os días entre as 8 e as 12 da maña ás 1.114 TIS do cupo deste consultorio, en lugar de alternar diferentes profesionais. O resto das categorías do centro manteñen o seu horario habitual”.

A xerencia tamén lembra “as dificultades que hai nestes momentos no Sistema Nacional de Saúde para contratar profesionais nalgunhas especialidades médicas” e engade que “mesmo é complicado atopar facultativos para facer novas contratacións e, polo tanto, moito máis acadar profesionais para cubrir as baixas e as vacacións dos médicos de familia que atenden os cupos”.

A dirección de Atención Primaria de Santiago e Barbanza di que analiza a diario as incidencias que xorden nos centros de saúde (baixas dos profesionais, vacacións, días libres) e “procura solucións eficientes”.

Ademais, engádese no comunicado, “a Consellería de Sanidade ten adoptado diferentes medidas para tentar paliar esta situación no ámbito das súas competencias”.