“Periga a frota de artes menores”. Antón Luaces

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentou no Congreso dos Deputados varias iniciativas para que o Goberno rectifique a súa decisión de restrinxir a pesca do abadexo na Zona CIEM BC para o ano 2022, feioto dop que xa informara este xornal días pasados. A organización nacionalista galega, a través do seu deputado na cámara Baixa, Néstor Rego, reclama ao Executivo que conte coa opinión do sector para avaliar as posibilidades reais de levar a cabo os estudos precisos sobre o nivel do stock para tomar unha mellor decisión e que estea respaldada polo sector afectado.

O borrador de Resolución da Secretaría Xeral de Pesca sobre a disposición de pesca do abadexo na citada Zona CIEM fixa un stock de 166 toneladas  de abadexo da que ao Estado español corresponden 161, a mesma cantidade que se contempla na cota do POL/A/3411 na zona 8 c (9,8 toneladas) e o sobrante do ano 2021 (17 toneladas) ata acadar as 160 toneladas estipuladas en 2021.

O borrador non reflicte a realidade porque, segundo o BNG, conleva “un enfoque precautorio e mesmo a propia Secretaría Xeral de Pesca  admite esta visión ante a escasa información a respecto da abundancia e o nivel de explotación do stock. Recrimina o deputado nacionalista á Administración do Estado que non se puxera  en contacto co sector da pesca profesional para avaliar a situación e obter información fidedigna.

A distribución establecidas pola Administración nos topes de capturas de quilos de abadexo por barco e semana en cada trimestre “supòn un novo agravio para a pesca artesanal”, dí Néstor Rego, para quen resultan moi significativos os recurtamentos se temos en conta que “o abadexo nunca pechou por sobrepesca, nin sequera se tivo que restrinxir a pesca porque hai anos que a cota sobra”. O reparto proposto deixa o groso da cota para ols meses finais do ano, momentol en que a maioría da frota se dedica á pesca  doutras especies para aproveitar  a campaña de Nadal, mentres que apenas se permiten capturas no resto do ano.  

Esta situación, como xa informara O Barbanza, está a provocar un fondo nmalestar nas confrarías e entre os patróns e as tripulacións das embarcación, que ven como se lles vai impoñer unha cota moi restritiva nunha especie que “nunca a tivo e que nunca a necesita, cuns topes  inasumibles patra a frota artesanal, o que significaría na práctica, que un barco de artes menores -de 3 a 4 tripulantes-  só podería pescar unha ou dñuas pezas de abadexo á semana neste trimestre. Néstor Rego ve inxustificable que se establezan esas cotas cando a Administración non dispón de ningún estudo  que avalíe esa decisión- Reclama tamén a rectificación do Goberno e demanda un diálogo co sector para que poida avaliar as posibilidades reais en cantol á pesca do abadexo deste ano. Paralelamente o BNG demanda do Executivo levar a cabo os estudos precisos  que proporcionen información sobre o nivel do stock para poder tomar as decisión, sempre en contacto permanente co sector afectado