A Pobra anuncia a municipalización do Servizo de Axuda no Fogar

O Concello da Pobra do Caramiñal atópase inmerso no inicio do proceso administrativo para a municipalización do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que actualmente empréstase a de maneira mixta: con seis traballadoras da Administración local e máis de vinte contratadas por unha empresa privada. Deste xeito, as empregadas externas pasarán ao cadro de persoal público.

Acompañada dunha das traballadoras sociais, Teresa Pérez, a concelleira dos Servizos Sociais, Amparo Cerecedo (BNG), anunciou que os antecedentes deste proceso incluíron a redacción dun informe que analizase o estado actual do SAF (coa intención de detectar as posíbeis eivas ou opcións de mellora). Deste informe extraeuse “que a prestación directa do mesmo por parte de persoal municipal sería sostíbel”. A edil fixo fincapé na importancia desta iniciativa coa que se busca “garantir a estabilidade.” Esta cuestión levarase á sesión extraordinaria do pleno da Corporación para o día 30 de xuño, cuxo primeiro paso será a designación dunha comisión de estudo formada polo alcalde, a propia concelleira e persoal técnico do Concello. Esta delegación encargarase da elaboración, nun prazo máximo de dous meses, da memoria relativa aos aspectos social, xurídico, técnico e financeiro da prestación do servizo público referido.

Cerecedo manifestou que se agarda asumir a xestión directa pública entre os meses de setembro e outubro unha vez concluído todo o proceso administrativo.