3.800 mozos poderanse beneficiar do bono alugueiro para vivenda habitual

O Consello da Xunta celebrado este xoves autorizou a convocatoria do Bono alugueiro mocidade, unha nova axuda que, cun orzamento de preto de 23 millóns de euros, prevé beneficiar a preto de 3.800 mozos galegos.

O obxectivo deste programa é facilitar á poboación menor de 36 anos o pago da renda da súa vivenda habitual cunha axuda de 250 euros ao mes, sempre e cando esta contía non supere o importe que abonan en concepto de arrendamento.

A subvención concederáselles por un período de dous anos, coa posibilidade de recoñecer o dereito á axuda desde o 1 de xaneiro de 2022 ou desde a data de sinatura do contrato, sempre que esta sexa posterior.

REQUISITOS PARA ACCEDER ÁS AXUDAS DE ALUGUEIRO

Para poder acceder a estes incentivos, ademais de ter entre 18 e 35 anos no momento de pedir a axuda, os solicitantes deberán dispoñer dunha fonte regular de ingresos, acreditar que estes non superan 3 veces o Iprem (24.318,84 euros) e certificar que a vivenda en cuestión é a súa residencia habitual, entre outros requisitos.

En canto ao importe da renda de alugueiro, non poderá superar os 600 euros e os 300 se se trata dunha habitación, no caso das cidades. No caso dos municipios das contornas da cidades, esas contías máximas oscilarán entre os 450 e 500 euros no caso das vivendas, e entre os 225 e os 250 euros nas habitacións. No resto dos concellos, a renda de alugueiro das vivendas non poderá exceder os 400 euros e os 200 nas habitacións.

A convocatoria sairá publicada cunha dotación de 22,8 millóns de euros a repartir entre as anualidades 2022 e 2023. Neste sentido, cómpre indicar que a finais de maio o IGVS recibiu a metade dos fondos estatais reservados a esta liña de incentivos para 2022 —5,7 dos 11,4 millóns de euros comprometidos—, de xeito que o Goberno galego xa está en disposición de convocar estas subvencións nos vindeiros días.

De feito, o prazo de presentación de solicitudes abrirase ao día seguinte da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e pecharase o 31 de outubro de 2022 ou no momento de esgotamento do crédito orzamentario.

Segundo explicou trala reunión do seu executivo o presidente autonómico, Alfonso Rueda, esta axuda busca que “a xente moza poida ter máis facilidades para acceder en réxime de alugueiro a unha vivenda”.

Ademais, o Bono alugueiro mocidade será incompatible con calquera outra axuda que poida conceder o Goberno galego, as entidades locais ou calquera outra administración ou entidade pública para o pagamento de alugueiro.

Esta incompatibilidade non afecta ás axudas excepcionais a persoas especialmente vulnerables, ás perceptoras de prestacións non contributivas da Seguridade Social e ás persoas beneficiarias do Ingreso Mínimo Vital. Nestes casos a suma de todas as axudas non poderá superar o importe da renda.

PUBLICADA A ORDE DE AXUDAS PARA ESCOLAS INFANTÍS E GARDERÍAS

Por outra banda, o DOG ven de publicar este xoves a orde para que as escolas infantís de titularidade privada e de iniciativa social podan solicitar os fondos para aplicar a gratuidade universal para todos os menores de 0 a 3 anos de Galicia o vindeiro curso, independentemente do número de irmáns nesa idade que haxa na familia.

Unha medida que conta cun investimento de máis de 41 millóns de euros o que permite aumentar nun 10% a contía que reciben os centros para que poidan facer fronte ao incremento de gastos. Ademais, anticiparase o 100% do crédito para o período de setembro a decembro e o 90% de xaneiro a agosto, co fin de facilitar a planificación do curso.

Segundo explica a Consellería de Política Social, esta medida da gratuidade deseñouse de xeito que as nais e pais non teñan que realizar ningún tipo de papelame a maiores, xa que todas as xestións realízanse entre a Xunta e a propia escola.

O número de familias que se beneficiarán da extensión da gratuidade da atención educativa a todos os nenos de 0 a 3 anos estímase en 30.000. Isto suporá un aforro medio que xirará sobre os 1.500 e os 2.000 euros por neno ao ano.