A nova lei de pesca outorga maior proteción para a xubilación de redeiras e mariscadoras a pé

Antón Luaces.- Afortalar o uso sustentable dos recursos pesqueiros, que esta actividade contribúa á creación de emprego, xeración de riqueza e a cohesión social das zonas costeiras, ao tempo que se fortalecen os vínculos entre a ciencia e a acción política nesta materia, son algún dos obxectivos asentados no Proxecto de Lei Sostible e Investigación Pesqueira aprobado este martes polo Consello de Ministros, que agora deberá seguir o procedemento de tramitación parlamentaria subscrito polo Goberno tendente a actualización da aínda vixente Lei Marítima de Pesca do Estado, promulgada vai 22 anos.

Entre as novidades que deparará esta nova Lei figuran os criterios de reparto da pesca que deparará a racionalización e ordenación da explotación dos recursos pesqueiros, á vez que garante a máxima seguridade xurídica  aos operadores cos criterios de asignación de posibilidades de pesca, tendo en conta aqueles que causen un menor impacto sobre os recursos ou os que contribúan en maior medida  á economía local.

Tamén se actualizan os mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques para favorecer a planificación  empresarial e optimizar  o uso das cotas e días de esforzo que se lle asignen a España.  

A Lei aborda asimesmo a xestión da pesca de recreo en augas exteriores e aposta polo fortalecemento  do nexo entre a xestión da política pesqueira e a ciencia, garantindo  un verdadero enfoque sistémico. As campañas de investigación tamén deberán abranguer aspectos sociais e económicos, a xestión dos recursos xenéticos pesqueiros e introduce a figura  dun Foro Asesor de Pesca, medidas de maior proteción para a xubilación dalgúns colectivos de traballadores do ámbito do mar e pesqueiro, cuxas profesións son especialmente penosas e supoñen gran desgaste. As redeiras, nekastillas e empacadoras terán un coeficiente redutor da idade mínima para percibiren a pensión de xubilación do 0,15%, consideración que tamén se outorga ás mariscadoras de a pé.