A empresa tecnolóxica Cinfo, adxudicataria do sistema de gravación e retransmisión de eventos deportivos en Ribeira

O Concello de Ribeira adxudicou a contratación do subministro, instalación e posta en marcha dun sistema de gravación e retransmisión de eventos que permita unha realización manual ou automática (naqueles acontecementos nos que sexa posíbel) cun sistema de cámaras e elementos de son fixos instalados no Pavillón Municipal da Fieiteira e no Campo de Fútbol anexo da Fieiteira.

A actuación enmárcase na estratexia de desenvolvemento urbano Máis Ribeira Atlántica, co-financiada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Entronca dentro da Estratexia Dixital 2021-2023, dirixida á transformación dixital do Concello de Ribeira.

A empresa adxudicataria resultou Cinfo, Contenidos Informáticos Personalizados, S.L., conforme a un importe de 17.414,39 euros.

De acordo co prego de prescricións técnicas, os servizos abranguen:

• Subministro, instalación e posta en marcha dun sistema de gravación,

• Realización e emisión de eventos baseado en hardware de vídeo e audio.

• Emisión e gravación dos eventos que se celebren no recinto (principalmente deportivos).

• Realización e emisión de eventos de forma automática ou con realización manual por parte do licitador ou dun terceiro.

• Sistema de control, xestión e axendado de eventos.

• Formación asociada ao sistema.