“Outra oportunidade para o sector naval español”. Antón Luaces

Se ben nos anos 60-70 do século pasado o sector naval español dispuxo dunha extraordinaria oportunidade de renovación grazas á construcción de buques petroleiros e da mariña de guerra que demandaban a aportación de novísima tecnoloxía, ese mesmo sector ten diante sí nestes momentos un panorama verdadeiramente excepcional: buques de transporte de gas e, sobre todo, a enerxía eólica mariña, que supón unha gran oportunidade de futuro para o conxunto do sector naval de España.

Este sector aposta arestora  pola súa transformación e pola diversificación  da súa cadea de valor cara o sector das enerxías renovables que serán parte esencial do Perte Naval que lle permite optar a se converter nunha das industrias máis competitivas de, ao menos, Europa. Este Perte Naval conflúe adicionalmente co Perte das Enerxías Renovables, o Hidróxeno  Renovable e Almacenamento e coa Folla de Ruta para e Eólica Mariña e as Enerxías do Mar en España. Representan, xa que logo, unha oportunidade inmellorable parea a industria española – de xeito especial para a galega- cuxo sector naval dispón da capacidade e experiencia construtiva, tecido industrial auxiliar e unha ótima ubicación en infraestrutura portuaria e terrestre.

UN FUTURO, DA MAN DAS EÓLICAS.

Os estaleiros privados poden completar a actual oferta construtiva para cubrir a potencial demanda  das enerxías renovables mariñas, participando no desenvolvemento industrial de prototipos de eólica mariña frotante. E fabricando e integrando estruturas  e compoñentes para esta industria. Un magnífico exemplo está ao alcance de todos: Navantia, en Ferrol e Cádiz.

Non se pode esquecer que os estaleiros privados españois continuaron a construcción de buques dun elevado compoñente tecnolóxico, alto valor engadido e grande complexidade construtiva. Especialmente en buques de apoio a campos eólicos, oeanográficos, live-fish Carrier, etc.

En xaneiro de 2021, Pymar, Navantia e Siemens presentaron ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo un Manifesto de Interese  co obxectivo de sentar as bases dunha verdadeira transformación de toda a cadea de valor do sector naval español para garantir a súa competitividade e futuro no esixente mercado internacional.

UN PERTE NAVAL PARA SEGUIR.

O Perte Naval permitirá traballar nese mesmo obxectivo aproveitando as oportunidades que ofrece o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia aprobado por España para canalizar os fondos europeos do Mecanismo de Recuperación a Resiliencia  Next Generation EU. Para elo, o Perte Naval disporá do apoio a proxectos organizados en base a tres piares fundamentais: a diversificación da actividade da industria naval, a súa dixitalización e a mellora da sustentabilidade medioambental. Estes proxectos, á súa vez, deberán contar cun proceso transversal de formación e reciclaxe  profesional das empresas.

A importancia do Perte Naval non é só cuantitativa: tamén vai crear as condicións necesarias para poder levar a cabo a verdadeira transformación que precisa o sector naval, permitindo traballar de xeito colaborativo e dando relevancia á industria auxiliar, aproveitando as sinerxias de toda a cadea de valor e propiciando con todo elo obxectivos tan ambiciosos coma o da diversificación da actividade cara un mercado  con tanto potencial como o da eólica mariña frotante.

MILLEIROS DE EMPREGOS NO SECTOR.

A industria naval española aporta máis de 70.000 empregos en España, contribúe directamente á econoía española con 30.000 millóns de euros e xera un impacto total sobre a mesma de máis de 9.222 millóns de euros, o que supón que por cada euro que produce directamente a industria naval, xéranse 2,4 euros no conxunto da economía.

Esta realidade permite constatar, á súa vez, que España constrúe, repara e transforma buques de alto valor engadido que incorporan un elevado compoñente innovador e sistemas  que contribúen a unha exportación sostible. Máis do 85% da carteira española está destinada á exportación.