O alumnado do Obradoiro de Emprego Torre Goiáns-Boiro asiste a unha demostración de poda en altura

O Concello de Boiro informou de que os alumnos-traballadores participantes no seu Obradoiro de Emprego en Xestión Forestal (o Obradoiro Torre Goiáns-Boiro) asistiron esta semana a unha demostración de poda e altura na contorna do Pazo de Goiáns. A actividade inseriuse na formación que están a recibir das modalidades específicas do programa do obradoiro, que inclúe unha relevante vertente práctica na contorna da finca do histórico inmóbel (por exemplo a recuperación e coidado das árbores naturais que se atopan na finca para a conservación das especies autóctonas ou o manexo de maquinaria empregada para a realización dos traballos, como é o caso da poda en altura).

A formación deste Obradoiro de Emprego está dividida en dúas especialidades. Unha parte do alumnado fórmase en Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes e outra en Repoboacións Forestais e Tratamentos Silvícolas. Ademais da formación teórica e da posta en práctica das habilidades adquiridas, o alumnado formase tamén en competencias xenéricas e destrezas para a procura de emprego.

O Concello de Boiro desenvolve o Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns – Boiro durante o curso 2021-2022 mediante o financiamento da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia ao abeiro das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia.