Xunta e Porto do Son comprométense a colaborar para velar pola disciplina urbanística no concello

O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Jacobo Hortas, e o alcalde de Porto do Son, José Luís Oujo, confirmaron a importancia de manter unha colaboración continua para garantir un uso sostible e ordenado do territorio e velar pola disciplina urbanística no concello.
O director da APLU e o alcalde mantiveron unha reunión a semana pasada na sede da Axencia, na que aclararon dúbidas sobre as competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística. Ambos representantes consideraron positivo reforzar os lazos de colaboración e manter un contacto permanente.
Jacobo Hortas puxo como exemplo o Concello de Porto do Son, que conta cun PXOM aprobado tras a entrada en vigor da Lei do solo, polo que a súa cartografía e ordenanzas están actualizadas, o que contribúe a dar unha maior seguridade xurídica a todos os axentes implicados no territorio e a evitar a aparición de infraccións urbanísticas.
Durante o encontro, o director da APLU recordoulle ao rexedor que xa está operativo o novo Plan de inspección, que nos próximos dous exercicios primará as actuacións de vixilancia e inspección urbanística nos concellos costeiros e nos teñan territorio nun espazo natural ou nunha área de especial interese paisaxístico, así como nos que discorran as rutas do Camiños de Santiago.
Indicoulle que unha das máximas é potenciar a cooperación cos municipios polo que —ademais de invitalos a participar nas inspeccións que se programen— as infraccións que se detecten serán comunicadas con carácter previo á entidade local correspondente para que os servizos técnicos municipais informen da existencia de título habilitante municipal de natureza urbanística que puidese amparar as obras.
Nese sentido, o director brindoulle novamente o seu ofrecemento ao Concello no asesoramento e emisión de informes sobre a aplicación e interpretación da normativa vixente en materia de urbanismo; polo que reiterou que os servizos e portas da Axencia estarán sempre abertas para resolver as dúbidas e inquedanzas de Porto do Son.

O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, Jacobo Hortas, reunirase co alcalde de Porto do Son, José Luis Oujo, para tratar temas de interese municipal.