Unanimidade no pleno da Corporación de Boiro a prol do pobo ucraíno

O Concello de Boiro celebrou este xoves 10 de marzo o seu pleno ordinario correspondente ao mes de marzo, que contou coa totalidade dos membros da Corporación. A sesión, que como de costume puido (e pode) verse íntegra na canle do Concello en YouTube, serviu entre outras cousas para mostrar o apoio unánime dos grupos integrantes ao pobo ucraíno e ao drama que está a vivir estes días trala invasión perpetrada polo exército da Federación Rusa. Tamén houbo unanimidade arredor dunha proposta de Boiro Novo para que as entidades bancarias empresten atención axeitada ás persoas maiores e aos consumidores vulnerábeis. A continuación damos conta dos puntos abordados:

1. Toma de posesión de Dna. Denís González Maneiro.

2. Aprobación, se procede, do ditame de aprobación inicial da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana – aprobación con 7 votos a favor (PSOE/ Boiro Novo/ non adscrito), 7 en contra (PP) e 3 abstencións (BNG/ IC Boiro) mediante o voto de calidade do alcalde.

3. Aprobación, se procede, do ditame de rectificación do erro de feito do acordo adoptado polo pleno en sesión ordinaria celebrada o 9 de febreiro de 2022, relativo ao POS+2022 – aprobación con 10 votos a favor (PSOE/ BNG/ BN/ ICB/ non adscrito).

4. Aprobación, se procede, do ditame para a constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero – aprobación por unanimidade (17 votos a favor)

5. Aprobación, se procede, do ditame da moción de Boiro Novo para que as entidades bancarias presten unha atención adecuada ás persoas maiores e a consumidores vulnerábeis – aprobación por unanimidade (17 votos a favor).

A Corporación Municipal aprobou de xeito unánime unha declaración institucional en apoio ao pobo ucraíno.