O prazo para participar nos Premios de Narrativa Torrente Ballester e Banda Deseñada Castelao remata o 29 de abril

Este martes 22 de marzo lembrábannos dende a Deputación da Coruña que o día 29 de abril é a última oportunidade de aquelas persoas interesadas en participaren en dous certames creativos, estamos a falar do XVII Premio Castelao de Banda Deseñada e o XXXIV Premio Torrente Ballester de Narrativa.

A Deputación da Coruña, organizadora destes concursos, premiará cun total de 43.000 euros: 6.500 euros para as obras gañadoras das dúas categorías a concurso do Castelao, e 15.000 € para as obras gañadoras do Torrente Ballester, tanto en lingua galega como en lingua castelá.

Indo ao Premio Castelao, este consta de dúas modalidades a concurso: a xeral, á que se poderán presentar obras dirixidas a todo tipo de lectores e lectoras, e a LIX, para obras encamiñadas de xeito específico ao público lector infantil e xuvenil. Amais, ao premio poderán optar proxectos —que consistirán nun expediente cun mínimo de 16 páxinas rematadas e unha sinopse detallada do contido da obra completa, cunha extensión máxima de tres páxinas—, e obras completas, tanto en guión como en debuxo, en cuxo caso deberán ser orixinais, inéditas e non publicadas, na súa totalidade ou parcialmente. A obra Nós Seis, da coruñesa Julia Lago (A Coruña 1994) foi a gañadora en 2021.

En canto ao Premio Torrente Ballester, poderán participar todas as persoas, maiores de idade, que non fosen premiadas nos cinco anos anteriores e que presenten narracións inéditas (novelas, relatos ou conxuntos de relatos), non premiadas en ningún outro certame, nin publicadas ou rexistradas, total ou parcialmente, de tema e extensión libres. Raúl Santos Ageitos, coa novela Cornucopia, e María Cureses de la Vega, coa obra Ni luz ni llanto; resultaron gañador e gañadora da última edición, á que se presentaron 407 orixinais: 330 ao premio en castelán e 77 ao premio en galego.

Informar que as bases dos dous certames están publicadas no Boletín Oficial da Provincia do 11 marzo.