O Concello de Boiro desenvolve un ambicioso programa municipal para incrementar a seguridade viaria

A Policía Local do Concello de Boiro vén de levar a cabo unha campaña de control de tráfico que se enmarca dentro dos programas previstos pola Dirección Xeral de Tráfico para o ano 2022. O obxectivo é aumentar a seguridade viaria e reducir a sinistralidade.

A Policía Local levou a cabo controis entre os días 21 e 27 de marzo encamiñados á medición das velocidades dos vehículos nas vías urbanas e travesías que leva a cabo a Dirección Xeral de Tráfico logo de que, coa última modificación da Ley de Seguridad Viaria, todas as vías urbanas dun só carril para cada sentido estean limitadas a 30 km/h.

A Policía Local de Boiro está a realizar tamén controis de inxesta de alcol e outras substancias nos condutores, dentro do propio Plan Anual do Corpo da Policía.

A maiores, o Concello de Boiro impulsou actuacións en materia de sinalización viaria co obxectivo de “aumentar a seguridade viaria e reducir os sinistros que se producen en vías secundarias e no núcleo urbano”. Entre os traballos realizados está a mellora de marcas viarias e regulamento do estacionamento; a instalación de redutores de velocidade nas zonas máis conflitivas e con maior risco de sinistralidade; e a mellora da iluminación.

A campaña puxo o foco, sobre todo, en estradas secundarias e contornas dos centros de ensino, así como noutros puntos do núcleo urbano. Entre os traballos desenvolvidos incluíuse unha actuación en Escarabote, coa renovación de pavimentado, sinalización viaria, acondicionamento de beirarrúas e mellora da iluminación. Actuouse tamén en Cespón e en vías en Boiro.

Amais, para a mellora da seguridade viaria na contorna dos centros de ensino levouse a cabo unha actuación integral na avenida de Compostela, onde se atopan o CEIP Praia Xardín, o CEIP Santa Baia e o IES Praia Barraña; tamén en Praia Xardin, na contorna da Galiña Azul, onde foi efectuado o cambio de luminarias a LED para “mellorar a iluminación da zona, a regulación de velocidade con pasos elevados e accesíbeis, e a sinalización viaria”.

Nos vindeiros meses vaise executar o proxecto para a mellora da seguridade viaria nos centros de ensino CEIP Santa María do Castro e IES Espiñeira mediante o que se van levar a cabo actuacións integrais para a renovación do firme, sinalización viaria específica e acondicionamento da para de autobús. Unha actuación dun orzamento de 101.693,36 euros que se vai executar con cargo ao POS+ da Deputación da Coruña.