“Formar para dar sentido á pesca” – Antón Luaces

Facer efectiva a remuda xeracional é o obxectivo da convocatoria pola Consellería do Mar de cinco cursos  dirixidos a capacitar aos patróns costeiros polivalentes. Deste xeito o colectivo adquirirá os coñecementos necesarios para actuaren como primeiros oficiais de ponte en buques de pesca de ata 42 metros de eslora. A formación vai impartirse entre os meses de abril e xuño nas escolas oficiais náutico-pesquerías de Ribeira e Ferrol e no instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo.

Na realización dos cursos -que sitúan a Galicia na vangarda da oferta formativa- colaboran as confrarías de pescadores. Desta convocatoria poderán beneficiarse un total de 125 persoas. O prazo de matrícula remata o 25 deste mes de marzo. A convocatoria sen dúbida e un paso avante de cara a DAR una solución á demanda que, dende vai xa moito tempo, veñen realizando tanto armadores como os mandos dos barcos de pesca de Galicia e España, por canto a  carencia de tal remuda está a impedir que moitos barcos poidan saír ao mar cada día, segundo o testemuño das empresas pesqueiras afectadas.   

De calquera xeito, dá a impresión de que esta decisión de titular cun curso de tan só cinco días de duración para responsabilizar do mando dun barco de pesca como primeiros oficiais de ponte a persoas que, se ben teñen a experiencia que os capacita como patróns costeiros polivalentes, desempeñar a bordo esa outra responsabilidade substituíndo ao capitán de pesca é unha cuestión da que alguén pode ter que dar explicacións algún día. Oxalá non a esa así, mais hai xa voces que reclaman unha rectificación ao respecto. O tempo vai dicilo, e oxalá non sexa por un problema grave.