A madrugada do domingo cambia a hora. As 2 serán as 3 e comezará o horario de verán


A madrugada deste domingo, 27 de marzo, ás 02.00 horas serán as 03.00 horas e tras adiantar unha hora os reloxos, dará comezo o horario de verán, que se estenderá ata a última fin de semana de outubro, cando o reloxo volverá ao horario de inverno.

Co cambio de hora cúmprese coa Directiva Europea 2000/84/CE que segue afectando, sen excepción, a todos os estados membros da Unión Europea. As primeiras disposicións do horario de verán adoptáronse en Europa en 1980 e coa aprobación no ano 2000 desta directiva comunitaria fixouse o inicio do horario de verán o último domingo de marzo e a súa finalización na madrugada do último domingo de outubro.

Aínda que, no conxunto da UE no ano 2018 expúxose a proposta de eliminar o cambio de hora e iniciouse un proceso que aínda que consideraba suprimir este cambio en 2019, os entón Vinte e oito consideraron que a iniciativa era prematura e aprazouse a decisión ata o ano 2021.

En España, en 2019 o Consello de Ministros do 22 de marzo, a entón portavoz do Goberno e ministra de Educación e Formación Profesional, Isabel Celaá, adiantou que España mantería o seu fuso horario e o cambio de hora estacional mentres reflexionaba ata o ano 2021.

O cambio horario forma parte da Directiva Europea 2000/84CE que afecta a todos os Estados membro da Unión Europea co obxectivo de aproveitar mellor a luz solar pola tarde. Por tanto, o cambio é obrigatorio e sempre se produce nas mesmas datas e horas no conxunto da UE, de modo que non existe a posibilidade de que un Estado membro non aplique este cambio de hora.

A Comisión Europea considera que o consumo de enerxía non é o único aspecto positivo senón tamén subliña outros impactos sobre sectores como o transporte, as comunicacións, a seguridade viaria, as condicións de traballo, os modos de vida, a saúde, o turismo ou o lecer.