Os socialistas de Noia instan a incrementar a limpeza nos espazos naturais do concello e sensibilizar sobre o seu coidado

O Grupo Municipal Socialista de Noia rexistrou para o seu debate en pleno unha moción dirixida a incrementar a limpeza nas contornas naturais e favorecer a sensibilización social no que respecta ao seu coidado. Os socialistas fan saber que no concello de Noia, pola súa situación xeográfica, pódense desfrutar de diversos espazos de gran importancia medioambiental e paisaxística, como por exemplo as praias e os bancos marisqueiros, o esteiro do Tambre, os montes de San Lois e Iroite, as ribeiras do Tállara e o Traba. “Estes lugares son moi concorridos e débese reforzar a limpeza dos mesmos”, sinala a agrupación, que informe de que nestes lugares estase amoreando lixo de todo tipo, por exemplo no paseo de Testal ou no miradoiro do monte San Lois, refugallos entre os que se atopan plásticos, máscaras, recipientes e outros, todos eles prexudiciais para a natureza.

Dende o PSOE de Noia consideran que “se deben realizar campañas de concienciación na defensa do medio ambiente, e habilitar lugares para que os visitantes poidan depositar os lixos”.

O voceiro Roberto Iglesias solicitará ao Goberno municipal que “identifique os lugares máis sensíbeis e concorridos, para que sexan instaladas papeleiras ou contedores sen deslucir e sen prexudicar a contorna natural, aproveitando os mesmos para incidir na necesidade de coidar a natureza e explicando a flora e fauna presente na contorna”.

Os socialistas tamén inclúen na moción que se renoven os cartaces existentes nas ribeiras do río Tállara, que “están moi deteriorados”, advirten.