En Ribeira convocado proceso selectivo para un profesor de piano para o Conservatorio Enrique Paisal

O Concello de Ribeira vén de convocar un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego dirixida á contratación laboral temporal dun profesor ou profesora de música na especialidade de piano.
As persoas interesadas en tomar parte neste proceso selectivo dispoñen ata este luns días 7 de febreiro para presentar as súas solicitudes. As bases e modelos de instancia están aloxados na páxina web www.ribeira.gal, así como no Rexistro Xeral do Concello.