Votacións do pleno ordinario de Boiro do 20 de xaneiro de 2022

O Concello de Boiro celebrou este xoves 20 de xaneiro o Pleno ordinario correspondente ao mes de xaneiro. A sesión contou cun total de 14 membros da corporación ao contar coas ausencias de Beatriz Deus (PP – renuncia), María Outeiral (PSOE) e Carlos Muñiz (non adscrito).

Como de costume, a sesión pode visualizarse íntegra na seguinte ligazón á canle de YouTube do Concello de Boiro.

1. Datación de conta da renuncia da concelleira Dª. Carmen Beatriz Deus Míguez.

2. Aprobación, se procede, do ditame sobre a bonificación do 95% da cota do ICIO por declaración da actuación de especial interese e utilidade municipal – aprobado por unanimidade (14 votos a favor).

3. Aprobación, se procede, do ditame sobre a bonificación do 95% da cota do ICIO por declaración da actuación de especial interese e utilidade municipal – aprobado por unanimidade (14 votos a favos).

4. Aprobación, se procede, do ditame sobre a bonificación do 95% da cota do ICIO por declaración da actuación de especial interese e utilidade municipal – aprobado por unanimidade (14 votos a favor).

5. Aprobación, se procede, da proposta de alcaldía de modificación das bases de execución do orzamento – aprobado con 12 votos a favor (PP/PSOE/BN/IC Boiro) e 2 abstencións (BNG).