Ribeira renova o mobiliario urbano da rúa Galicia

O Concello de Ribeira informa de que esta mañá se procedeu a renovar os bancos situados na rúa Galicia no tramo peonil comprendido entre Rosalía de Castro e o mercado municipal. Retiráronse os antigos elementos e puxéronse
outros novos (dez en total) elaborados en pedra e madeira.
Está previsto substituír tamén os maceteiros. Hai que recordar tamén que está pendente de execución o cambio de
luminarias por outra máis acordes ao carácter peonil da vía: 60 en total ao longo de toda a vía.