Os futuros traballadores forestais formados en Boiro comezan a vertente práctica da súa aprendizaxe

O Concello de Boiro vén de confirmar que o alumnado traballador participante no Obradoiro de Emprego en Xestión Forestal Torre Goiáns dispón xa do vestiario e a maquinaria específica para desenvolver as tarefas de formación práctica en espazos naturais, ao que se suman os equipos de protección individual. Estes equipamentos son precisos, segundo engade o Goberno local, para desenvolveren a formación prácticas das titulacións do obradoiro, que se levarán a cabo na contorna da finca do Pazo de Goiáns e noutras contornas naturais do termo municipal.

Como lembraremos, a formación deste obradoiro está dividida en dúas especialidades: por unha banda Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes e, pola outra, Repoboacións Forestais e Tratamentos Silvícolas.

O alumnado participante recibe formación específica en xestión forestal, teórica e práctica, á vez que se forma en competencias xenéricas no desenvolvemento de habilidades e busca de emprego.

O Concello de Boiro desenvolve o Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns – Boiro, no que participan un total de 20 alumnos e alumnas divididos nas dúas modalidades, e que conta co financiamento da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, ao abeiro das axudas e subvención para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia.