O TSXG desestima a demanda interposta por unha navieira sobre o uso e xestión do Parque Nacional Illas Atlánticas

A Sección Segunda da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou o recurso interposto por unha navieira no que impugna a aprobación do Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (PRUX).

O tribunal rexeitou once alegacións da parte demandante e avala o procedemento seguido pola Xunta de Galicia na tramitación do plan. Contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación ante o Tribunal Supremo.

Sálvora unha das illas do Parque Nacional