Medio Ambiente e a coordinadora CEMMA renovan o seu acordo a prol da protección e o estudo conxunto de mamíferos mariños

A Xunta e a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), a principal entidade da nosa terra de cantas traballan para protexer e investigar cientificamente os cetáceos e outras familias e especies de animais mariños, renovaron o seu convenio de colaboración para “a asistencia e a recuperación dos animais varados no litoral galego”. A través del, a Consellería do Medio Ambiente destinará este ano 40.000 euros a manter as accións que, desde hai case dúas décadas, desenvolven ambas entidades de maneira conxunta co fin de garantir a conservación dos réptiles e mamíferos mariños que recalan nas costas de Galicia con algún tipo de dificultade.

En virtude do referido convenio, vixente ata o 15 de decembro de 2022, a CEMMA comprométese a comunicar á Xunta a detección de episodios de varamentos de tartarugas e mamíferos mariños na costa galega; a prestación dos primeiros auxilios aos exemplares vivos, así como a súa posterior hospitalización, tratamento e alimentación; e no caso de falecemento, a identificación, se é posíbel, das causas da morte.

A Consellería, pola súa parte, financiará todas estas accións e ocuparase do deseño e supervisión das propostas encamiñadas a asistir aos animais, en especial, “aquelas que sexan necesarias para garantir o seu reingreso ao medio natural unha vez recuperados”.

Segundo Medio Ambiente, a colaboración coa coordinadora baséase “na ampla traxectoria e experiencia que avalan en Galicia a esta organización sen ánimo de lucro, que vén participando activamente na asistencia aos animais varados nas costas da Comunidade e na súa recuperación ao abeiro dos sucesivos convenios que desde o ano 2003 mantén coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda”.

Unha toniña en augas de Corrubedo nunha imaxe da CEMMA

Especies consideradas vulnerábel

Medio Ambiente lembra que Galicia alberga unha franxa moi importante de litoral, onde destacan especialmente dúas especies de cetáceos: a toniña (Phocoena phocoena) e o arroaz (Tursiops truncatus); así como a tartaruga mariña común (Caretta caretta), dado o seu status de protección como vulnerábeis no Catálogo galego de especies ameazadas.

Anualmente estímase que varan nas costas galegas unha media de 265 exemplares de réptiles e mamíferos mariños, estando moitas veces incluídas no listado de especies en réxime de protección especial e no Catálogo español de especies ameazadas.

Máis do 10% destes animais son recollidos con vida, o que fai necesario a súa asistencia e rehabilitación inmediata como medida imprescindíbel para lograr á súa conservación. Igualmente, o estudo dos cadáveres do resto de exemplares tamén reporta información moi valiosa para a adopción das medidas axeitadas para poder actuar sobre as causas directas e indirectas que supoñen unha ameaza para estas especies.