En marcha os traballos para unha nova distribución de espazos no porto de Palmeira

O Concello de Ribeira informa de que veñen de arrancar os traballos dirixidos á realizar unha nova distribución de espazos no porto de Palmeira de tal xeito que se dispoña unha área para o tránsito peonil, outra en paralelo para prazas de aparcamento e unha terceira para o tráfico rodado.
Neste senso, a brigada municipal de obras está procedendo á retirada de bolardos situados na fronte hostaleira e a reubicación dos bancos de pedra de tal xeito que permita estacionar unha vintena de
vehículos ao tempo que se afianza a seguridade viaria e o desenvolvemento dos labores portuarios.
Esta intervención ten lugar como resultado do acordo adoptado a semana pasada polo Concello de Ribeira coa Consellería do Mar e Portos de Galicia logo de obter o visto bo da confraría e propietarios
hostaleiros da localidade.