Padrón convoca a oitava convocatoria do Certame Poético Rosalía de Castro

O Concello de Padrón convocou a oitava edición do Certame Poético Rosalía de Castro. As obras (que deberán ser inéditas) poderán presentarse do 3 de xaneiro ao 15 de marzo. A temática será de libre elección, así como a forma poética elixida, cunha extensión mínima de 400 versos.

O premio, único e indivisíbel, consiste en 1.500 euros e un diploma acreditativo. Así mesmo, a obra premiada será publicada na colección de Poesía Rosalía de Castro do Concello de Padrón.

Os traballos deberán enviarse por quintuplicado baixo o sistema de plica ao Concello de Padrón (rúa Longa 27. 15.900 Padrón), indicando no sobre: “VIII Premio de Poesía Rosalía de Castro”, o título da obra, o seu lema e o pseudónimo da persoa autora. No interior do sobre incluirase unha copia do DNI, enderezo, teléfono de contacto, correo electrónico, un breve CV e unha declaración de que a obra é inédita e non foi premiada en ningún outro certame.

O xurado estará presidido polo alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, e formarán parte del a concelleira de Cultura, Lorena Couso, e cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito literatura galega, a comunicación e/ou eido cultural, que serán nomeadas por resolución do rexedor. A súa decisión terá lugar antes do 17 de maio de 2022 e o premio será entregado no mes de maio.

A escritora Guadalupe Gómez Arto, natural de Curtis (A Coruña), foi a gañadora da edición do ano pasado pola súa obra No encanto do aire, do que o xurado valorou que se “trataba dun poemario que, partindo das rúas de Compostela percorre o país con mirada silenciosa, por veces desolada, axudada polas pegadas da nosa tradición, historia e literatura”.