O PSOE de Ribeira solicita a incorporación de oito camiños públicos ao Inventario Municipal de Bens e Dereitos

O PSOE de Ribeira compartiu unha instancia presentada no Concello de Ribeira na que se inclúe unha relación de oito camiños do municipio que non figuran inventariados, para que, previa comprobación da súa natureza pública, sexan incorporados ao Catálogo do Inventario Municipal de Bens e Dereitos, “co obxectivo de favorecer o uso, desfrute, dominio xeral e conservación destes Camiños Públicos”, sinalou o grupo socialista.

O PSdG de Ribeira lembrou tamén que “son xa 194 os bens e elementos solicitados e presentados polo noso Grupo Municipal dende a súa aprobación na anterior lexislatura, co fin de ter un Catálogo do Inventario que sexa un fiel reflexo da realidade física do no municipio”.