Até 56 estudantes de Outes beneficiaranse das axudas do Concello para material informático

O Concello de Outes fixo balance do alcance que van ter as axudas acabadas de convocar dende a Administración local para equipar con material informático a estudantes locais de todos os ciclos, dende infantil á universidade. Trátase dun total de 56 estudantes.

As axudas, destinadas á merca de ordenadores e impresoras, contaban cun crédito total de 15.000 € que se cubriu na súa totalidade.

Fontes do Concello explican que “se ben as contías estaban inicialmente establecidas nun máximo de 350 € e 200 € en función do tramo de renda, o elevado número de peticións fixo necesario reaxustar á baixa eses importes, de tal maneira que os beneficiarios con rendas per cápita inferiores aos 6.000 € recibirán 285 €, e os que se sitúen no rango de 6.000 € a 8.000 € percibirán 163 € cada un deles”.

O alcalde, Manolo González, indicou que desta maneira “o Concello contribúe a paliar a fenda dixital coa que se atopan moitos alumnos e alumnas do municipio, cuestión particularmente necesaria nos tempos excepcionais de pandemia que nos tocou vivir”. Estas axudas foron financiadas co POS+2021 da Deputación da Coruña.