As obras do alumeado e da reforma da EDAR de Outes comenzarán nas vindeiras semanas

O Concello de Outes adxudicou dúas importantes obras en materia de eficiencia enerxétia e saneamento público e que suporán un investimento de máis de 1.100.000 €. Trátase, por unha banda, da mellora enerxética do alumeado público do Concello, actuación que ascende a 811.680 € dos cales o Instituto de Diversificación e Aforro Enerxético (IDAE) achega o 80%, e o 20% restante o concello. A empresa adxudicataria será CYMI S.A. e as obras consistirán na implantación de tecnoloxía LED para todo o alumeado púbico municipal, coa finalidade de reducir os consumos. O proxecto tamén inclúe a mellora das luminarias no paseo de Pontenafonso e no da praia de Broña. O alcalde, Manolo González,destacou que con esta obra prevese conseguir un aforro de máis de 40.000 € anuais na factura eléctrica e tamén unha importante redución na pegada de CO2 do concello. Sinalou, ademais, que se trata dunha obra para a cal o goberno actual conseguíu unha importante subvención de fondos europeos financiados a través do IDAE xa a finais de 2019.

Por outra banda, este mes de decembro tamén foi adxudicada a obra de reforma e mellora da EDAR da Serra de Outes. Neste caso as actuacións ascenden a 300.000 € dos cales Augas de Galicia achega algo máis de 100.000 €, financiándose o resto con recursos propios. A aduxicataria será a UTE Construcións Cernadas SL e Vazquez e Reino SL. Preténdese substituír boa parte da maquinaria e do cadro de mandos da EDAR da Serra, que leva anos sen funcionar correctamente o cal impide o tratamento adecuado de boa parte das augas fecais que se producen no concello e que derivan a esta EDAR. González destacou que a actuación enmarcase na aposta do executivo local por mellorar o sistema de saneamento, dados os numerosos problemas que amosa. Tamén lle agradeceu a Aguas de Galicia a achega feita, se ben lle pedíu maior implicación na mellora e na xestión da rede de saneamento de Outes, “pois iso revertirá nunha maior calidade das augas da nosa ría”, indicou.