En Ribeira comezan as obras de instalación de beirarrúas e pluviais en Cubeliños

O Concello de Ribeira informa do arranque dunha actuación consistente na dotación de beirarrúas e canalización de augas pluviais a unha zona do barrio de Cubeliños, preto da escola infantil municipal.
As obras, que están executadas por Abootec Promociones Gestiones Inmobiliarias, S.L., teñen por fundamental obxectivo mellorar a accesibilidade e a seguridade viaria na zona en cuestión mediante a construción dunha beirarrúa de 2 metros de ancho e 330 metros de longo que permita circular aos peóns de forma segura.
Ademais, será instalada unha rede de pluviais formada por 255 metros de tubo de PVC con 315 milímetros de diámetro, 8 pozos de rexistro e 11 arquetas.
O investimento ascende 54.092, 71 euros, IVE incluído, e está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación. O prazo de execución son catro meses.