Activado o Plan de Viabilidade invernal na provincia da Coruña

A Xunta activa o Plan de Vialidade Invernal na provincia de Coruña, cun dispositivo de 128 profesionais, preto de 1.200
toneladas de fundentes e 8 centros operativos que garantirán a seguridade viaria.
O plan, que botará a andar o luns e se prolongará ata o 30 de abril, tamén inclúe na provincia da Coruña un dispositivo de 42 máquinas, entre camións, pick-up, retros, cuñas, follas, esparexedores de sal e estendedores de salmoira.
Estes recursos permitirán a atención e o mantemento dos preto de 1.800 km de estradas autonómicas na provincia para acadar condicións de seguridade viaria, especialmente nas épocas con episodios de climatoloxía adversa.
O Goberno galego vén desenvolvendo todos os anos, entre o 1 de novembro de 30 de abril, o Plan de Vialidade Invernal mediante un amplo despregue de medios materiais e humanos para facilitar a mobilidade en máis de 5.500 km de estradas da súa titularidade.
No conxunto de Galicia son, en total, 26 os centros operativos e 387 os profesionais que velarán pola seguridade das estradas autonómicas. Ademais, prevese mobilizar preto de 5.300 toneladas de fundentes.
O obxectivo desta iniciativa é mellorar as condicións de circulación na rede de estradas da comunidade, que se poden ver dificultadas no inverno pola presenza de fortes choivas, a formación de placas de xeo ou a aparición de neve.